Disclaimer voor www.installatie-weemaes.nl

Sanitair & Daktechniek Weemaes streeft er naar dat de informatie op onze website actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat.

Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website of delen daarvan.

Sanitair & Daktechniek Weemaes behoudt zich het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.

De aangeboden informatie is copyright van Sanitair & Daktechniek Weemaes Kopieren en of gebruik van informatie van onze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde, zaken, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen moeten worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter. In het geval bepalingen geheel of gedeeltelijk buiten werking worden gesteld, worden die bepalingen overeenkomstig de juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen ge´nterpreteerd en blijven de overige bepalingen van kracht.

Alle op deze site vermelde tarieven zijn adviesprijzen in euro en inclusief B.T.W. Deze tarieven zijn bedoeld als richtlijnen en er kan op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.