Aanleg en renovatie van leidingen

Gas, Water en Afvoer

Voor particulier en voor bedrijf installeren en renoveren wij:

Verder ontstoppen wij afvoerleidingen (riolering en hemelwaterafvoer).

 

Gas

Werkzaamheden aan de gasleiding worden over het algemeen uitgevoerd in combinatie met het vernieuwen van de c.v.-ketel, de geiser, gashaard of fornuis. Toch wil het een enkele keer gebeuren dat een gasleiding door ouderdom gaat lekken. In veel gevallen zijn dit ijzeren gasleidingen. Wij geven u een tip: heeft u een huis waar nog oude ijzeren gasleidingen in liggen, laat ze dan eens nakijken door een installateur. De laatste jaren zijn er geregeld ongelukken gebeurd door dergelijke verouderde leidingen.

 

Water

Werkzaamheden aan de waterleidingen is uitgebreider dan de gasleidingen. Naast de waterleiding naar de c.v.-ketel of geiser, moeten zij ook van de c.v.- ketel naar de radiatoren en kranen worden aangelegd. Het komt een enkele keer voor dat een waterleiding springt. Dit kan komen door bevriezing of door ouderdom. In geval van ouderdom zijn dit over het algemeen loden waterleidingen. Nog een tip: Sluit, voor het begint te vriezen, uw buitenkraan af en laat de waterleiding leeglopen (kraan open laten). Kunt u uw buitenkraan binnen niet afsluiten, isoleer dan de waterleiding met isolatie.

 

Advies:
"Als u toch gaat verbouwen..............vervang dan ook direct uw loden waterleiding"
In een aantal woningen (met name gebouwd voor 1960) zijn nog loden waterleidingen aanwezig. Op advies van de Gezondheidsraad dienen alle loden drinkwaterleidingen in Nederland vervangen te worden.

Bel voor meer informatie over loden waterleidingen de afdeling Voorlichting van uw Gemeente of Stichting Loodsanering, tel. 070-3477551.